Centrum Integracji Społecznej

Protokół wyboru oferty na kurs Kosmetyczka. Projekt KDP II , CIS SNR

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Kosmetyczka” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II” oraz „CIS PUCK – Stawiamy na Rozwój”

Skip to content