Protokół wyboru oferty na kurs „Pracownik Ochrony Osób i Mienia”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Pracownik Ochrony Osób i Mienia” dla uczestników projektu w ramach projektu „Aktywny Powiat Pucki – Edycja II”