Protokół wyboru oferty na zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników projektu „CIS Puck – Stawiamy na Rozwój”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników w ramach projektu „CIS Puck – Stawiamy na Rozwój”