Protokół wyboru oferty na zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”