Centrum Integracji Społecznej

Unieważnienie postępowania ofertowego

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza unieważnienie postępowania ofertowego dot. kursu „Kwalifikowany Pracownik Ochrony” z dnia

Skip to content