Protokół wyboru oferty na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego dla uczestników w ramach projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim Aktywator – etap II”