Rozeznanie rynku na kurs „Nauka język polskiego”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza rozeznanie rynku na kurs „Nauka Języka Polskiego” dla uczestników w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”