Centrum Integracji Społecznej

CIS Puck – stawiamy na rozwój – edycja II

Okres realizacji projektu: 2023.11.01 – 2029.08.31

Celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz zwiększenie zdolności zatrudnienia. W ramach projektu wsparciem objęte zostanie CIS w Pucku i jego uczestnicy, poprzez realizację działań obejmujących usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Szpitalem Puckim. Projekt jest skierowany do 600 osób (w tym 240 osób niepełnosprawnych).

Beneficjenci zostaną objęci kompleksowym wsparciem w zakresie aktywizacji (poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, kursy zawodowe, kurs j. polskiego dla uchodźców, wsparcie pośrednika pracy, staże u pracodawcy).

Wsparciem objęte zostaną też rodziny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (korepetycje dla dzieci, pokrycia kosztów opieki nad dziećmi w żłobku lub przedszkolu, wsparcie DDA, tłumacz j. migowego, wsparcie prawnika).

Dofinansowanie projektu: 7.442.151,00 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content