Centrum Integracji Społecznej

Zapytanie ofertowe kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” dla uczestników w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Skip to content