Zapytanie ofertowe na kurs „Kadry i Płace z obsługą programu programu Płatnik, Symfonia”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu komputerowego „Kadry i Płace z obsługą programu Płatnik, Symfonia” w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”