Zapytanie ofertowe na kurs „Operator koparko-ładowarki”

Zapytanie ofertowe na kurs „Operator koparko – ładowarki″

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Operator koparko-ładowarki” w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”