Centrum Integracji Społecznej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Kwalifikowany Pracownik Ochrony”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Kwalifikowany Pracownik Ochrony” dla uczestników w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Skip to content