Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Profesjonalne sprzątanie w praktyce”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Profesjonalne sprzątanie w praktyce” dla uczestników w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”