Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć usprawniająco/rehabilitacyjnych

Zapytanie ofertowe na zajęcia rehabilitacyjne

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Operator koparko-ładowarki” w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”