Dyrektor Centrum Integracji Społecznej

Katarzyna Wojtowicz

Email: k.wojtowicz@pozytywneinicjatywy.pl

Magdalena Bekisz

Pośrednik pracy

Email: m.bekisz@pozytywneinicjatywy.pl

Michał Labuda

Kierownik warsztatu poligraficznego/Opiekun grup roboczych

Email: m.labuda@pozytywneinicjatywy.pl

Agnieszka Lubińska

Pośrednik pracy/Koordynator wolontariatu

Email: a.lubinska@pozytywneinicjatywy.pl

Anna Wiecka

Asystent rodziny/Animator środowiskowy

Email: a.wiecka@pozytywneinicjatywy.pl

Anna Olender

Asystent osób niepełnosprawnych

Email: a.olender@pozytywneinicjatywy.pl

Romualda Białkowska

Mediator/opiekun uczestnika

Email: r.bialkowska@pozytywneinicjatywy.pl